Rolig avslutning på en aktiv dag med jogging

Her deler vi oss inn i grupper. 2-4 grupper avhengig av de forskjellige nivåene. 
Det viktigste er at alle skal med! Vi løper ca. 4-5 km.

Tempo vil variere fra 5:40 - 6:40. På mølla er dette fra 10.5 - 9.0.

.