Pink Gloves Boxing med Funksjonell trening

Pink Gloves Boxing er ”small group training” for jenter, som gir deltagerne boksingens effektive og morsomme trening (uten å måtte bokse på hverandre eller risikere å bli slått),
ett fellesskap og motivasjon til å «gå litt lenger» for å hente frem sitt potensial. På en time med Pink Gloves Boxing, trener du både bokseteknikk, styrke- og kondisjonstrening.
Treningen passer for alle.

.