Pyramideintervaller med Bedriftsidretten

Pyramideintervaller er en mye brukt oppbygging av en intervalløkt. Lengden på intervallene er pyramideformet i den forstand at distansen eller tiden øker til et visst punkt før den faller igjen. Det at treningen blir kortere halvveis, gjør det hele mer oversiktlig. Husk å spare krefter til de siste intervallene. Mange opplever at dette er en morsom måte å trene intervaller på. 

Pyramideintervallene vil si slik ut
- 200 m
- 400 m 
- 600 m
- 800 m (valgfri)
- 600 m
- 400 m 
- 200 m 

Total intervall distanse
- 2,4 km uten 800m
- 3,2 km med 800m 


.