Mer info

Tittel: Kosthold for bedre helse og treningsresultater gjort enkelt 

Beskrivelse: Kort og greit en forenkling av kostråd for god helse, der jeg diskuterer hvor stort spillerom man har av ulike tilnærminger, og for å støtte opp om ønskede treningstilpasninger med stor vekt på å gjøre ting fleksibelt, tilpasset sine preferanser og demystifisering av ting som gjør ting unødvendig komplisert.

Martin Norum
"Jeg har jobbet i trenings- og kostholdsbransjen i 7 år og har bred kompetanse og erfaring. Jeg har mastergrad i idrettsernæring fra Middlesex University i London, er utdannet personlig trener, og har utover ernæring og trening en stor interesse for moderne smertevitenskap og kritisk tenking. Mitt daglige arbeid handler i stor grad om å kartlegge individuelle behov og tilpasse det totale produktet deretter. For nye kunder gjøres dette gjennom å kartlegge dine styrker og forbedringsområder etter en nøye vurdering av et detaljert spørreskjema. Ikke minst handler det om å finne ut av fleksible, bærekraftige, og ikke minst effektive løsninger som fungerer for deg som kunde over tid, da dette er av høyeste viktighet for resultater nettopp over tid. Jeg er svært opptatt av å ikke fremme unødvendige restriksjoner og rigiditet. 

.