Natural Movement med MOOV

Natural Movement (tidligere 3D-funksjonell styrke) har en overføringsverdi til kroppens utfordringer i dagliglivet når det gjelder styrke, bevegelighet og
koordinasjon. Intensitet og vanskelighetsgrad tilpasses den enkelte i henhold til egen form og utgangspunkt. Å trene funksjonelt gjør deg også mindre utsatt for skader.

.